@piyamitrgroup
         

งานรื้อภายในอาคาร งานตัดพื้นคอนกรีต งานรื้อถอน ฝ้า ผนังภายในและภายนอกตามแบบ พร้อมขนทิ้งโครงการ REVIVE (BTS PHAYATHAI) หน่วยงาน สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท

งานรื้อภายในอาคาร งานตัดพื้นคอนกรีต งานรื้อถอน ฝ้า ผนังภายในและภายนอกตามแบบ พร้อมขนทิ้งโครงการ REVIVE (BTS PHAYATHAI) หน่วยงาน สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท


งานรื้อภายในอาคาร งานตัดพื้นคอนกรีต  งานรื้อถอน ฝ้า ผนังภายในและภายนอกตามแบบ พร้อมขนทิ้งโครงการ REVIVE (BTS PHAYATHAI) หน่วยงาน สถานีรถไฟฟ้า BTS        พญาไท

[ ภาพ 1. ] งานรื้อภายในอาคาร งานตัดพื้นคอนกรีต งานรื้อถอน ฝ้า ผนังภายในและภายนอกตามแบบ พร้อมขนทิ้งโครงการ REVIVE (BTS PHAYATHAI) หน่วยงาน สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท