@piyamitrgroup
         

ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

 ด้วยประสบการณ์การทำงานของ ปิยะมิตร กรุ๊ป มีผลงานผ่านมามากมาย เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการ กับเรา ปิยะมิตรกรุ๊ป มั่นใจในการร่วมงานกับ เรา ปิยะมิตร กรุ๊ป ยิ่งขึ้น  ผู้เชี่ยวชาญ งาน รื้อถอน ถมที่ รื้อบ้าน ทุบตึก ลาดยาง  ทำลานจอดรถ ฯลฯ จึงจัดทำ ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของ ปิยะมิตร กรุ๊ป เป็น presentation online สนใจดูตัวอย่างผลงาน สัญญารื้อถอน สัญญาซื้อขาย บริษัท ที่ทำสัญญากับทางบริษัท

ตัวอย่างผลงาน


รับรื้อถอน,งานรื้อถอน,รับรื้อถอนบ้าน,รื้อถอน,รับตัดคอนกรีต,ตัดคอนกรีต,รับทุบอาคาร,รับรื้อสะพาน รื้ออาคาร,รื้อบ้าน,รื้อภายใน,รับรื้อบ้าน ,รื้อสำนักงาน,รับตัดคอนกรีต,ทุบตึก,รื้อถอนอาคาร,ทุบอาคาร รื้อสิ่งปลูกสร้าง,ทุบบ้าน,รับทุบตึก,รื้อภายในอาคาร,รื้อภายใน ,

[ ภาพ 1. ] ผลงานของเรา


รับรื้อถอน,งานรื้อถอน,รับรื้อถอนบ้าน,รื้อถอน,รับตัดคอนกรีต,ตัดคอนกรีต,รับทุบอาคาร,รับรื้อสะพาน รื้ออาคาร,รื้อบ้าน,รื้อภายใน,รับรื้อบ้าน ,รื้อสำนักงาน,รับตัดคอนกรีต,ทุบตึก,รื้อถอนอาคาร,ทุบอาคาร รื้อสิ่งปลูกสร้าง,ทุบบ้าน,รับทุบตึก,รื้อภายในอาคาร,รื้อภายใน ,

[ ภาพ 2. ] ผลงานของเรา


รับรื้อถอน,งานรื้อถอน,รับรื้อถอนบ้าน,รื้อถอน,รับตัดคอนกรีต,ตัดคอนกรีต,รับทุบอาคาร,รับรื้อสะพาน รื้ออาคาร,รื้อบ้าน,รื้อภายใน,รับรื้อบ้าน ,รื้อสำนักงาน,รับตัดคอนกรีต,ทุบตึก,รื้อถอนอาคาร,ทุบอาคาร รื้อสิ่งปลูกสร้าง,ทุบบ้าน,รับทุบตึก,รื้อภายในอาคาร,รื้อภายใน ,

[ ภาพ 3. ] ผลงานของเรา


รับรื้อถอน,งานรื้อถอน,รับรื้อถอนบ้าน,รื้อถอน,รับตัดคอนกรีต,ตัดคอนกรีต,รับทุบอาคาร,รับรื้อสะพาน รื้ออาคาร,รื้อบ้าน,รื้อภายใน,รับรื้อบ้าน ,รื้อสำนักงาน,รับตัดคอนกรีต,ทุบตึก,รื้อถอนอาคาร,ทุบอาคาร รื้อสิ่งปลูกสร้าง,ทุบบ้าน,รับทุบตึก,รื้อภายในอาคาร,รื้อภายใน ,

[ ภาพ 4. ] ผลงานของเรา


รับรื้อถอน,งานรื้อถอน,รับรื้อถอนบ้าน,รื้อถอน,รับตัดคอนกรีต,ตัดคอนกรีต,รับทุบอาคาร,รับรื้อสะพาน รื้ออาคาร,รื้อบ้าน,รื้อภายใน,รับรื้อบ้าน ,รื้อสำนักงาน,รับตัดคอนกรีต,ทุบตึก,รื้อถอนอาคาร,ทุบอาคาร รื้อสิ่งปลูกสร้าง,ทุบบ้าน,รับทุบตึก,รื้อภายในอาคาร,รื้อภายใน ,

[ ภาพ 5. ] ผลงานของเรา


รับรื้อถอน,งานรื้อถอน,รับรื้อถอนบ้าน,รื้อถอน,รับตัดคอนกรีต,ตัดคอนกรีต,รับทุบอาคาร,รับรื้อสะพาน รื้ออาคาร,รื้อบ้าน,รื้อภายใน,รับรื้อบ้าน ,รื้อสำนักงาน,รับตัดคอนกรีต,ทุบตึก,รื้อถอนอาคาร,ทุบอาคาร รื้อสิ่งปลูกสร้าง,ทุบบ้าน,รับทุบตึก,รื้อภายในอาคาร,รื้อภายใน ,

[ ภาพ 6. ] ผลงานของเรา


รับรื้อถอน,งานรื้อถอน,รับรื้อถอนบ้าน,รื้อถอน,รับตัดคอนกรีต,ตัดคอนกรีต,รับทุบอาคาร,รับรื้อสะพาน รื้ออาคาร,รื้อบ้าน,รื้อภายใน,รับรื้อบ้าน ,รื้อสำนักงาน,รับตัดคอนกรีต,ทุบตึก,รื้อถอนอาคาร,ทุบอาคาร รื้อสิ่งปลูกสร้าง,ทุบบ้าน,รับทุบตึก,รื้อภายในอาคาร,รื้อภายใน ,

[ ภาพ 7. ] ผลงานของเรา