@piyamitrgroup
         

งานรื้ออาคาร 4 ชั้น นิคมอัญธานี บริษัท แพนโดร่า (ประเทศไทย) จำกัด

งานรื้ออาคาร 4 ชั้น นิคมอัญธานี บริษัท แพนโดร่า (ประเทศไทย) จำกัด

งานรื้ออาคาร 4 ชั้น  นิคมอัญธานี บริษัท แพนโดร่า (ประเทศไทย) จำกัด


งานรื้ออาคาร 4 ชั้น นิคมอัญธานี บริษัท แพนโดร่า (ประเทศไทย) จำกัด

[ ภาพ 1. ] งานรื้ออาคาร 4 ชั้น นิคมอัญธานี บริษัท แพนโดร่า (ประเทศไทย) จำกัด