@piyamitrgroup
         

งานสกัดพื้นคอนกรีต ปรับพื้นที่ รื้อถังน้ำมันเครื่องใต้ดิน รื้อถอนกำแพงกัน ปตท. สาขาพหลโยธิน 53 ผู้ว่าจ้าง บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด

งานสกัดพื้นคอนกรีต ปรับพื้นที่ รื้อถังน้ำมันเครื่องใต้ดิน รื้อถอนกำแพงกัน ปตท. สาขาพหลโยธิน 53 ผู้ว่าจ้าง บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด


งานสกัดพื้นคอนกรีต ปรับพื้นที่ รื้อถังน้ำมันเครื่องใต้ดิน รื้อถอนกำแพงกัน ปตท. สาขาพหลโยธิน 53 ผู้ว่าจ้าง บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด

[ ภาพ 1. ] งานสกัดพื้นคอนกรีต ปรับพื้นที่ รื้อถังน้ำมันเครื่องใต้ดิน รื้อถอนกำแพงกัน ปตท. สาขาพหลโยธิน 53 ผู้ว่าจ้าง บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด