@piyamitrgroup
         

เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล

เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล

เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล
เมื่อเห็นผู้ใหญ่เบียร์บ้านป้อมโพส ผมจึงไปคอมเม้นแสดงตัวว่า หากต้องการเครื่องจักรที่ใส่ตัวคีบและรื้อได้เร็ว ทางบริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป ขออาสาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่งทีมงานไปยืนคุม เอาวิชาความรู้ในงานรื้อถอนอาคารไปยืนดูภาระกิจนี้จนจบด้วย

บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ออกค่ารถและแรงงานทั้งหมด
ส่วนผู้ใหญ่เบียร์บอก ผมออกค่ารถย้ายให้เอง!!! ร่วมกันทำบุญ สุดยอดจริงครับ

ผมไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่ 11 โมงเช้า ยันตอนนี้ ตี 4.30 น.
(ต้องขออภัยลูกค้าที่เลื่อนนัด, เพื่อนที่นัดไปเชียร์บอล และ เพื่อนกลุ่มเล่นแชร์นะครับที่วันนี้เบี้ยวนัด)
เดินตั้งแต่เช้าจรดตอนนี้ เกือบ 20,000 ก้าวแล้วครับ
ร่างของผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายออกมาจากซากอาคาร 8 โมงกว่า
ป๊าซ้ง บอกสั่งลุย ไม่เสร็จห้ามกลับบ้าน จะใช้เครื่องจักรอะไรให้บอก ยินดี support ให้ตลอด ตามสไตล์ เสี่ยใหญ่ใจถึง


[ ภาพ 1. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 2. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 3. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 4. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 5. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 6. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 7. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 8. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 9. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 10. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 11. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 12. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 13. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 14. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 15. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 16. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 17. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 18. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 19. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 20. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 21. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล[ ภาพ 22. ] เกิดเหตุอาคารถล่มหลังเกิดเพลิงไหม้ย่านพุทธมลฑล