@piyamitrgroup
         

งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed

งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed

งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed

ก่อนอื่น Leed คืออะไร? (ไม่ใช่ทีมฟุตบอลในพรีเมียร์ลีค อังกฤษ นะครับ)

LEED ซึ่งย่อมาจาก Leadership in Energy & Environmental Design (ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) คือ การจัดทำระบบก่อสร้าง (ในที่นี้จะหมายถึง การรื้อถอนด้วย) และรื้อถอน ด้วยระบบโปรแกรม Leed ที่เป็นระบบที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกนิยมทำในการรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการทำงานรื้อถอน

ภายใต้หลักการคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)

นอกจากจะต้องคอยป้องกันฝุ่น เสียง สั่นสะเทือน ตามระบบEIA แล้ว (ควบคุมเป็นมาตรการตามกฎหมาย ข้อบังคับ)

ระบบ หรือเรียกว่า Leed Program (ไม่มีข้อบังคับ เป็นการจัดทำตามความสมัครใจขององค์กรชั้นนำ) จะครอบคลุมมิติงานที่มากกว่าขึ้นไปอีก

ก่อนการรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed จะต้องมีการสำรวจปริมาณวัสดุต่างๆ เช่น จำนวนหลอดไฟ , จำนวนชักโครก, ปริมาณกระจก, อลูมิเนียม แม้กระทั่งปริมาณคอนกรีต สายไฟ เหล็กเส้นก่อนเข้าทำการรื้อถอน โดยการคาดคะเน การถอดปริมาณมักจะสำรวจเก็บข้อมูล เพื่อทำเป้าหมายปริมาณสูงสุดเสียก่อน

ตัวอย่าง ......

หลอดไฟ ขนาด โคม2หลอด จำนวน 120 ชุด

ชักโครก 50 ชุด

เศษเหล็ก 100 ตัน

กระจก 500 ตร.ม หรือ 2,000 กิโลกรัม

เศษสายไฟ 1,000 กิโลกรัม

เป็นต้น

เมื่อเริ่มรื้อถอน ผู้รับเหมาหรือผู้รื้อถอน จะต้องแกะ เก็บของมีค่าเพื่อนำส่งไป Re use หรือ Recycle ให้ได้ปริมาณใกล้เคียง หรือมากที่สุดให้ใกล้เป้าหมายปริมาณสูงสุดที่ได้ถอดแบบไว้

เช่น งานรื้อชักโครก ต้องนำชักโครกไปบริจาค ให้วัด หรือ โรงเรียนที่ขาดแคลน

หรือ

เศษกระจก ซึ่งผู้รื้อถอนมักจะทุบทำลายทิ้ง(ส่วนใหญ่) ในการรื้อถอนระบบนี้จะไม่สามารถทำได้ จะต้องนำเศษกระจกไปชั่งขาย โดยมีใบรับซื้อขาย ใบอนุญาต รง.105 รง.106 แนบหลักฐานการรับวัสดุปลายทางเพื่อกลับมาหักล้างจากเป้าหมายด้วย เป็นต้น

โดยส่งหนังสือ หลักฐานการรับส่ง จำนวน กลับมายังผู้ควบคุมหรือ จัดทำระบบ Leed เพื่อเก็บคะแนนประเมินจากการลดปริมาณขยะ ของเสียที่ออกจากอุตสาหกรรมรื้อถอน ภายใต้หลักการ ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) นั่นเอง

เมื่อรื้อถอนเสร็จสิ้น (การรื้อถอนจะถูกประเมินรวมกับการก่อสร้างด้วย) คะแนนที่รวบรวมจะถูกนำมาประเมินตามหลักเกณฑ์ ของ LEED มีดังนี้

LEED certified – 40 ถึง 49 คะแนน

LEED Silver – 50 ถึง 59 คะแนน

LEED Gold – 60 ถึง 69 คะแนน

LEED Platinum – 80 ถึง 110 คะแนน

(ข้อมูลจากเวปไซต์ https://www.dmg-thailand.com/.../leed-green-building.../)

หากสนใจเรื่องการรื้อถอนภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับ EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

หรือ ระบบ Leed (Leadership in Energy & Environmental Design) สามารถโทรปรึกษาได้ที่ 0817551229 โจ้ หรือเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ www.piyamitrgroup.com

www.piyamitrgroup.net

#eia #leed #ระบบleedในการรื้อถอน #zerowaste #ทุบตึก #รื้อถอน #รื้อตึก #รื้อถอนอาคาร #demolition #ปิยะมิตร #piyamitrgroup #ทุบตึกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

 [ ภาพ 1. ] งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed[ ภาพ 2. ] งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed[ ภาพ 3. ] งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed[ ภาพ 4. ] งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed[ ภาพ 5. ] งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed[ ภาพ 6. ] งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed[ ภาพ 7. ] งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed[ ภาพ 8. ] งานรื้อถอนภายใต้ระบบ Leed