@piyamitrgroup
         

งานถมดินพร้อมบดอัด ที่หมู่บ้านภัรสร 56 จ.สมุทรปราการ ผู้ว่าจ้าง บริษัท พฤกษาเรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

งานถมดินพร้อมบดอัด ที่หมู่บ้านภัรสร 56 จ.สมุทรปราการ ผู้ว่าจ้าง บริษัท พฤกษาเรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)


งานถมดินพร้อมบดอัด ที่หมู่บ้านภัรสร 56 จ.สมุทรปราการ ผู้ว่าจ้าง บริษัท พฤกษาเรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

[ ภาพ 1. ] งานถมดินพร้อมบดอัด ที่หมู่บ้านภัรสร 56 จ.สมุทรปราการ ผู้ว่าจ้าง บริษัท พฤกษาเรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)