@piyamitrgroup
         

บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป พร้อมทีมงานเข้าร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ

บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป พร้อมทีมงานเข้าร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ

นับครั้งในชีวิตได้ที่เราจะทุบตึกไม่ว่าจะบ้านหรืออาคารทำงานของเราเรื่องของการทุบจึงกลายเป็นเรื่องไกตัวออกไปแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราต้องทุบขึ้นมา หลายคนจึงเกิดข้อสงสัยว่าการทุบตึกนั้นมีขั้นตอนอย่างไร แล้วเราที่เป็นผู้ว่าจ้างต้องทำอะไรบ้าง ปิยะมิตรกรุ๊ปจึงขอรวบรวมขั้นตอนการทุบตึกสำหรับศึกษาให้เห็นภาพรวมของงานสร้างความเข้าใจ เผื่อวันหนึ่งเกิดต้องทุบขึ้นมาจะได้รู้ไว้ให้งานลุล่วงไปด้วยดี


[ ภาพ 1. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป พร้อมทีมงานเข้าร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ[ ภาพ 2. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป พร้อมทีมงานเข้าร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ[ ภาพ 3. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป พร้อมทีมงานเข้าร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ