@piyamitrgroup
         

งานรื้อตลาดบางขุนเทียน รื้อโครงสร้างเหล็ก รื้อพื้น พร้อมปรับพื้นที่ และบดอัด

งานรื้อตลาดบางขุนเทียน รื้อโครงสร้างเหล็ก รื้อพื้น พร้อมปรับพื้นที่ และบดอัด


งานรื้อตลาดบางขุนเทียน รื้อโครงสร้างเหล็ก รื้อพื้น  พร้อมปรับพื้นที่ และบดอัด

[ ภาพ 1. ] งานรื้อตลาดบางขุนเทียน รื้อโครงสร้างเหล็ก รื้อพื้น พร้อมปรับพื้นที่ และบดอัด