@piyamitrgroup
         

งานรื้อบ้าน 1 หลัง 2 ชั้น พร้อมรื้อถอนวัชพืช ขนทิ้งเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและปรับพื้นที่ ผู้ว่าจ้าง บริษัท ซูพรีม เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด