@piyamitrgroup
         

บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร

บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร

         
                ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร ขอขอบคุณทางบริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ที่มาช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทางขึ้นมา ครับ

                เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จากรถบรรทุกน้ำ ก้อเปลี่ยนเป็นรถดับเพลิงได้ และ เมื่อรถพ่วงตกข้างทาง จากรถแมคโคร ก็เปลี่ยนเป็นรถดึง รถกู้ภัยได้เช่นกัน อยู่ที่หัวใจของพวกเรา

                เมื่อหน่วยงานรัฐประสานมา เฮียซ้งไม่เคยทำให้ผิดหวัง ส่งเครื่องจักรและบุคลากรลงไปช่วยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ หากทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์สาธารณะ เราพร้อมและเต็มใจเสมอ#รื้อถอน #รื้อตึก #รื้อบ้าน #ทุบตึก #โจ้ทุบตึก #ทุบบ้าน #รื้อโรงงาน #รับเหมารื้อถอน #รับรื้อตึก #รับรื้อบ้าน #รับทุบตึก #รับเหมารื้อถอนอาคาร #บริษัทรับรื้อถอน #บริษัทรับทุบตึก #รื้อตึกฟรี #ทุบตึกฟรี #LowNoiseDemolition #demolition #解体作業 #解体 #解体ビル #หนีบปูน #หนีบคอนกรีต #รื้อถอนภายใน #รื้อภายในwww.piyamitrgroup.com

Joe 0817551229


[ ภาพ 1. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร[ ภาพ 2. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร[ ภาพ 3. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร[ ภาพ 4. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร[ ภาพ 5. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร[ ภาพ 6. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร[ ภาพ 7. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร[ ภาพ 8. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร[ ภาพ 9. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร[ ภาพ 10. ] บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด ช่วยดับเพลิงบ้านที่กำลังไฟไหม้ และ นำรถขุด รถแมคโคร พร้อมพนักงาน มาช่วยดึงรถพ่วงที่ตกข้างทาง ทางเทศบาลกุมภวาปี จ.อุดร