@piyamitrgroup
         

งานรื้อภายในอาคารรื้อถอนต่อเติมห้องตัวอย่าง ชั้น 57-58 ภายในอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทรใต้

งานรื้อภายในอาคารรื้อถอนต่อเติมห้องตัวอย่าง ชั้น 57-58 ภายในอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทรใต้


งานรื้อโรงเหล็ก พระราม 3 ผู้ว่าจ้าง บริษัท ธนาพัฒน์ ซีรีนเพลส จำกัด

[ ภาพ 1. ] งานรื้อภายในอาคารรื้อถอนต่อเติมห้องตัวอย่าง ชั้น 57-58 ภายในอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทรใต้