@piyamitrgroup
         

งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม

งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม

งานรื้อถอนอาคารหลังเกิดอุบัติเหตุ อาคารถล่ม อาคารไม่ได้ถล่มเอง เนืองจาก อาคารที่กำลังรื้อถอนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นอาคารที่ผ่านการใช้งานมาไม่มากก็น้อย ผ่านการใช้งานปกติมาแล้วไม่มีการพัง ร้าว เอียง   พอเกิดการถล่มหรืออุบัติเหตุ  (จากประสบการณ์) อาคารที่อยู่ระหว่างรื้อถอนจะถล่มได้จะต้องมีการไปทำอยู่ 2 สิ่ง คือ

 

หนึ่ง เพิ่มน้ำหนักเข้าไปบนตัวอาคาร (Over Load) เช่น การใช้เครื่องจักร แมคโครขึ้นไปทำการรื้อถอนบนอาคาร (บางครั้งแมคโครหนัก 6-10 ตัน) โดยละเลยเรื่องการค้ำยันถ่ายน้ำหนัก หรือ มักง่าย เอาเร็วเข้าว่า หรือ ซากวัสดุ เศษคอนกรีตจากการรื้อถอนกองบนอาคารมากเกินไป เปรียบเหมือน การเอาคน10ไปแบกลังใหญ่ ลังแรกแบกได้สบาย หลังจากนั้น คน 10 คนต้องแบกลังเพิ่มอีก 5 ลัง ทำให้เกิดอาการล้าของคนแบก จึงล้ม

 

สอง การเจาะสกัดเสารับพื้น เจาะสกัดคานรับพื้นหรือปล่อยให้เสาชะรูดมากเกินไป ลักษณะการรื้อแบบนี้ เป็นวิธียอดฮิตในเมืองไทย กว่า 90% ของงานรื้อถอนในประเทศไทยใช้หลักการนี้ (ภาษานักรื้อตึกใช้คำว่า “ล้มตึก”) โดยจะใช้รถแมคโครใส่หัวเจาะ เจาะสกัดที่เสาโดยใช้การ “กะ” และ “ประสบการณ์” ของคนขับรถแมคโครนั่นเอง โดยกะการล้มพับของอาคารให้ไปฝั่งที่ปลอดภัย ซึ่งบางอาคารค่อนข้างเสี่ยงต่อความเสียหายไปยังอาคารโดยรอบ (ถ้าไม่ล้มผิดฝั่ง หินกระเด็น หรือ เกิดจากการกระแทกระหว่างตัวอาคารที่ล้ม กับ อาคารข้างเคียง (เนื่องจากเขต กทม ลักษณะเป็นดินอ่อน) )

 

รับรื้อถอน #รื้อถอน #รื้อตึก #รื้อบ้าน #ทุบตึก #โจ้ทุบตึก #ทุบบ้าน #รื้อโรงงาน #รับเหมารื้อถอน #รับรื้อตึก #รับรื้อบ้าน #รับทุบตึก  #LowNoiseDemolition #demolition #解体作業 #解体 #解体ビル #หนีบปูน #หนีบคอนกรีต #รื้อถอนภายใน #รื้อภายใน[ ภาพ 1. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 2. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 3. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 4. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 5. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 6. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 7. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 8. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 9. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 10. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 11. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 12. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม[ ภาพ 13. ] งานรื้อถอนอาคารหลังเหตุอาคารถล่ม