@piyamitrgroup
         

งานรื้อโดมหลังคา รื้อพื้นสนามเปตอง โครงการ Egat Headquarter การไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย

งานรื้อโดมหลังคา รื้อพื้นสนามเปตอง โครงการ Egat Headquarter การไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย


Dome roof demolition work Demolition ground petanque project Egat Headquarter Electricity Generating Authority of Thailand .

[ ภาพ 1. ] งานรื้อโดมหลังคา รื้อพื้นสนามเปตอง โครงการ Egat Headquarter การไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย