@piyamitrgroup
         

ปัญหาของท่าน คือ งานของเรา

ปัญหาของท่าน คือ งานของเรา

ปัญหาของท่าน คือ งานของเรา
คนอื่นหยุด เราไม่หยุด กับภาระกิจงานรื้อถอนด้วยความตั้งใจ ประเภทมาเร็วเสร็จเร็ว
Komatsu pc128 - รื้อบ้านวิภาวดี ซอย 16
Komatsu Pc200 - รื้ออาคารด้วยวิธีการหนีบ
Kobelco Sk480 - รื้ออาคาร รพ.ชลประทาน
รับรื้อตึก #รับรื้อถอน #รื้อถอนอาคาร #BangkokDemolition #demolition

ด้วยเครื่องมือเครื่องจักร ในงานรื้อถอนอันทันสมัยจากต่างประเทศ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ถึงความเรียบร้อยในการทำงานได้ "ทุบตึก ถมที่ เราคือ มืออาชีพ"

ปัญหาของท่าน คือ งานของเรา

[ ภาพ 1. ] ปัญหาของท่าน คือ งานของเรา