@piyamitrgroup
         

เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

เราจะป้องกันอันตรายจากแร่ใยหินได้อย่างไร???

ประเทศไทยมีการนำเข้าแร่ใยหินมากว่า 70 ปี เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กระเบื้องมุงหลังคา ฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อน กระเบื้องยาง เนื่องจากแร่ใยหินมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความเหนียว ทนต่อความร้อน ทนต่อกรด ด่าง สารเคมีได้ดี และมีราคาที่ย่อมเยา ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศที่นำเข้าแร่ใยหินสูงสุดในเอเชีย โดยเฉพาะในปี 2540 ที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เฟื่องฟู มีการนำเข้าแร่ใยหินสูงถึงเกือบ 18,000 ตัน

แร่ใยหิน หรือ แอสเบสตอส (Asbestos) หมายถึง เส้นใยแร่ซิลิเกต ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามโครงการสร้างทางเคมี คือ

กลุ่มเซอร์เพนไทน์ ( Serpentile) มีลักษณะสั้น ยืดหยุ่น โค้งงอ มีเพียงชนิดเดียวคือ ไครโซไทล์ ( Chrysotile)เป็นเส้นใยสีขาว( White asbestos) มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ เส้นใยละเอียด ยืดหยุ่นได้ ทนต่อกรดด่าง และความร้อน

กลุ่มแอมฟิโบล์(Amphiboles) เป็นเส้นใยที่มีลักษณะเหยียดตรงคล้ายเข็ม โดยทั่วไปจะเปราะ และ หักได้ง่ายสามารถแยกเส้นใยออกตามยาวได้ง่ายกว่า ไครโซไทล์

แร่ใยหินมีความอันตรายต่อสุขภาพโดยองค์การอนามัยโลกได้สรุปไว้ชัดเจนว่าแร่ใยหินเป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งระยะเวลาฟักตัวนั้นอาจใช้เวลานานถึง 15-30 ปี โดยกลุ่มคนที่เสี่ยงคือบุคคลที่ทำงานสัมผัสกับแร่ใยหิน และคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรืออาคารที่มีการต่อเติมซ่อมแซมและใช้วัสดุจากแร่ใยหิน แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้มีการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน แต่ในอาคารเก่าก็ยังมีวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนอยู่จำนวนมหาศาล เมื่ออาคารหมดสภาพ เศษฝุ่นจากวัสดุพวกนี้จะกลายเป็นวัตถุอันตรายที่เป็นเสมือนมัจจุราชในรูปของฝุ่นผงที่แฝงอยู่ในบ้านของเรา 

(ที่มา www.waymaganizne.org/asbestos/2018)

ฝุ่นแร่ใยหินที่อยู่ฟุ้งกระจายในสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ทางการหายใจ ทางการรับประทาน ทางผิวหนัง เมื่อร่างกายได้สัมผัสฝุ่นแร่ใยหิน เส้นใยแร่ใยหินมีความแหลมคมทำให้เกิดอาการระคายเคือง เกิดตุ่มและบาดแผลที่ผิวหนัง ( Asbestos corns ) 

(ที่มา : http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/79)

เส้นใยของแร่ใยหินมีขนาดเล็กมาก มีอัตราส่วนความยาวต่อความกว้างเท่ากับ 3:1 เมื่อหายใจรับเส้นใยเข้าสู่ปอด เส้นใยจะสะสมและคงอยู่ในเนื้อเยื่อปอดตลอดไป เนื่องจากเส่นใยมีความคงทนและคงอยู่ถาวรในร่างกาย กลไกการทําลายเส้นใยจะก่อให้เกิดการทําลายเซลล์ปอดและกลไกการซ่อมแซมเซลล์ ปอดก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้เนื้อเยื่อปอดเกิดการอักเสบ เกิดเป็นพังผืดและสามารถพัฒนาจนก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้ พัฒนาการของการเกิดโรคจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เป็นระยะเวลานับ 10 ปี และเมื่อตรวจพบอาการ ของโรคก็จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องทุกข์ทรมานจากอาการของโรคปอดจนกว่าจะเสียชีวิต

(ที่มา : https://wtg.co.th/.../knowledge.../413-what-is-asbestos)

หากท่านอาศัยอยู่ในอาคารเก่าซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ จึงมีความจำเป็นในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นแร่ใยหิน ควรดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการรื้อแร่ใยหินแบบถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

#แร่ใยหิน #ใยหิน #แอสเบสตอส #asbestos

#アスベスト

#อันตรายจากแร่ใยหิน
เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 1. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 2. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 3. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 4. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 5. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 6. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 7. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 8. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 9. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 10. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 11. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 12. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 13. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??


เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??

[ ภาพ 14. ] เรื่องของแร่ใยหิน ที่อันตรายมากกว่า PM2.5 ซะอีก หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แร่ใยหินคืออะไร??