@piyamitrgroup
         

มาเที่ยวเกาหลี

มาเที่ยวเกาหลี

มาเที่ยวเกาหลีทั้งทีจะไม่แวะเยี่ยมดูงานก็กระไรอยู่ วันนี้ได้รับเกรียติ์จาก Mr.Lee พาเยี่ยมชมโรงงานผลิตหัวเจาะ และ หัวหนีบยี่ห้อ Power ครับ ที่อินชอน เกาหลี ครับ
รับงานรื้อถอน รับรื้อตึก รับทุบตึก รื้อถอนโรงงาน ทุบบ้าน


[ ภาพ 1. ] มาเที่ยวเกาหลี