piyamitrgroup
         

งานรื้อบ้าน 1 หลัง 2 ชั้น พร้อมรื้อถอนวัชพืช ขนทิ้งเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและปรับพื้นที่ ผู้ว่าจ้าง บริษัท ซูพรีม เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

งานรื้อบ้าน 1 หลัง 2 ชั้น พร้อมรื้อถอนวัชพืช ขนทิ้งเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและปรับพื้นที่ ผู้ว่าจ้าง บริษัท ซูพรีม เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


งานรื้อบ้าน 1 หลัง  2 ชั้น พร้อมรื้อถอนวัชพืช ขนทิ้งเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและปรับพื้นที่              ผู้ว่าจ้าง บริษัท ซูพรีม เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

[ ภาพ 1. ] งานรื้อบ้าน 1 หลัง 2 ชั้น พร้อมรื้อถอนวัชพืช ขนทิ้งเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและปรับพื้นที่ ผู้ว่าจ้าง บริษัท ซูพรีม เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด